Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? -Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir? -Obsesif Kompulsif Bozukluk Nasıl Geçer?

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? -Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir? -Obsesif Kompulsif Bozukluk Nasıl Geçer?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), bireyin tekrarlayan, istenmeyen düşünceler, fikirler, hisler (obsesyonlar) veya davranışları tekrarlama eğilimi (kompulsiyonlar) şeklinde kendini gösteren bir ruh sağlığı durumudur. Bu obsesyonlar ve kompulsiyonlar kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve önemli bir kaygı ya da stres kaynağı olabilir. Obsesyonlar genellikle kişinin kontrolünü aşan, sürekli ve rahatsız edici düşünceler veya imgelerdir. Kompulsiyonlar ise bu obsesyonları hafifletmek veya engellemek amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlardır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), bireylerde tekrarlayan ve istenmeyen düşüncelerin (obsesyonlar) ve davranışların (kompulsiyonlar) ortaya çıkmasıyla karakterize bir psikolojik bozukluktur. OKB’de yaşanan bu obsesyonlar ve kompulsiyonlar, kişinin günlük hayatını ve işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir.

Obsesyonlar

Bu düşünceler, imgeler veya dürtüler genellikle anksiyete veya rahatsızlık yaratır. Bu obsesyonlar irade dışıdır ve kişi genellikle bu düşüncelerin mantıksız veya abartılı olduğunun farkındadır. Tipik obsesyonlar arasında şunlar bulunabilir:

 • Mikrop veya kirlenmeye karşı aşırı korku
 • Şiddet veya zarar verme düşünceleri
 • Simetri ve düzen takıntısı
 • Aşırı şüphe ve sürekli kontrol ihtiyacı

Kompulsiyonlar

OKB’de kişiler, bu rahatsız edici obsesyonları hafifletmek veya yok etmek için birtakım ritüeller veya davranışlar geliştirir. Bu kompulsif davranışlar genellikle zaman alıcıdır ve kişinin normal günlük aktivitelerini olumsuz etkiler. Tipik kompulsiyonlar şunları içerebilir:

 • Sürekli el yıkama, temizlik yapma
 • Sayma, tekrarlama ve düzenleme ritüelleri
 • Sürekli kontrol etme (kapı kilitleri, ocak, elektrikli aletler gibi)
 • Belirli sözcükleri ya da ifadeleri tekrar etme

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) belirtileri genellikle iki ana kategoride incelenebilir: obsesyonlar (zorlayıcı düşünceler) ve kompulsiyonlar (zorlayıcı davranışlar). Bu belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve zaman içinde değişebilir.

Obsesyonların Belirtileri

Obsesyonlar, kişinin istemsizce yaşadığı tekrarlayan ve istenmeyen düşünceler, imgeler veya dürtülerdir. Bu düşünceler genellikle kaygı veya rahatsızlık yaratır. Tipik obsesyon belirtileri şunlardır:

 1. Kirlenme Korkusu: Mikroplar, kir, hastalıklar hakkında aşırı endişe.
 2. Simetri ve Düzen Takıntısı: Her şeyin mükemmel bir düzen veya simetri içinde olması gerektiğine dair takıntı.
 3. Şüphe ve Kontrol: Kapıların kilitli olup olmadığına, elektrikli cihazların kapalı olup olmadığına dair sürekli şüphe ve kontrol ihtiyacı.
 4. Zarar Vermekten Korkma: Kendine veya başkalarına zarar verme düşüncesi.
 5. Yasaklanmış veya Tabu Düşünceler: Şiddet, cinsellik veya dini konularda rahatsız edici düşünceler.
 6. Kayıp veya Unutmak Korkusu: Önemli şeyleri unutmaktan veya kaybetmekten korkma.

Kompulsiyonların Belirtileri

Kompulsiyonlar, obsesyonlarla ilişkili rahatsızlık veya kaygıyı hafifletmek için yapılan tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel eylemlerdir. Kompulsif davranışlar genellikle mantıksız olarak algılansa da, kişi onları yapmak zorunda hisseder. Tipik kompulsiyon belirtileri şunlardır:

 1. Temizlik ve Yıkama: Elleri aşırı derecede yıkama veya temizlik yapma.
 2. Sıralama ve Düzenleme: Nesneleri belirli bir düzene göre sıralama ihtiyacı.
 3. Kontrol Etme: Kapıları, ocakları, cihazları tekrar tekrar kontrol etme.
 4. Tekrarlama: Belirli sözleri, ifadeleri veya hareketleri tekrar etme.
 5. Sayma: Belirli bir sayıda veya belirli bir düzende sayma.
 6. Ritüeller ve Kurallar: Günlük aktiviteleri belirli ritüeller veya kurallar çerçevesinde yapma.

Bu belirtiler, kişinin günlük yaşamını, işini, sosyal ilişkilerini ve genel sağlığını olumsuz etkileyebilir. OKB belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir, bu nedenle her bireyin deneyimi farklı olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri yaşanıyorsa, bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Neden Olur ?

Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) kesin nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, bu durumun ortaya çıkmasında bir dizi faktörün rol oynadığı düşünülmektedir. Bu faktörler genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik unsurları içerir:

1. Genetik Faktörler:

 • Aile Öyküsü: OKB’nin ailelerde görülme eğilimi vardır. Eğer birinci derece akrabalar (ebeveyn, kardeş) OKB’ye sahipse, diğer aile üyelerinde de bu durumun görülme riski artabilir.

2. Biyolojik Faktörler:

 • Beyin Kimyası ve Yapısı: Beynin bazı bölgelerindeki anormal kimyasal (örneğin serotonin) dengesizliklerinin veya yapısal farklılıklarının OKB ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.
 • Nörobiyolojik Faktörler: Beyin işlevlerindeki ve nörotransmitter sistemlerindeki değişiklikler OKB’nin gelişimine katkıda bulunabilir.

3. Çevresel Faktörler:

 • Stresli Yaşam Olayları: Kişisel travma, ailevi sorunlar veya diğer önemli stresli yaşam olayları bazı insanlarda OKB’nin tetiklenmesine yol açabilir.
 • Çocukluk Dönemi Olayları: Çocuklukta yaşanan zorlayıcı olaylar, istismar veya ihmal gibi faktörler OKB riskini artırabilir.

4. Psikolojik Faktörler:

 • Davranışsal Öğrenme: Bazı durumlar veya hislerle ilişkilendirilmiş obsesif düşünceler ve kompulsif davranışlar, zamanla öğrenilmiş ve pekiştirilmiş olabilir.
 • Kişilik Özellikleri: Mükemmeliyetçilik, aşırı sorumluluk alma veya riskten kaçınma gibi kişilik özellikleri OKB gelişimine katkıda bulunabilir.

OKB’nin nedenleri karmaşık ve çok faktörlüdür. Bireyin genetik yatkınlığı, kişisel deneyimleri ve çevresel etkileşimlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir. Tanı ve tedavi için psikiyatrik bir değerlendirme önemlidir. Bu değerlendirme, hastanın belirtilerini, tıbbi geçmişini ve yaşam tarzını kapsamlı bir şekilde inceleyerek daha etkili bir tedavi planı oluşturulmasını sağlar.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nasıl Geçer?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) kronik bir durum olabilir, ancak uygun tedavi ile semptomların yönetimi mümkündür ve birçok kişi belirgin bir rahatlama yaşayabilir. OKB’nin “geçmesi” genellikle tam bir iyileşme anlamına gelmese de, etkili tedavi yöntemleriyle semptomlar kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabilir. OKB tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemler şunlardır:

1. Psikoterapi:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Bu terapi türü, OKB ile ilişkili olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışları değiştirmeye odaklanır. BDT’nin bir alt türü olan Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (ERP) terapisi, hastayı obsesyonlara maruz bırakarak ve ardından kompulsif davranışları gerçekleştirmekten kaçınmayı öğreterek semptomları azaltmaya çalışır.
 • Diğer Terapi Yöntemleri: Aile terapisi, destek grupları ve diğer psikoterapi yöntemleri de OKB tedavisinde yardımcı olabilir.

2. İlaç Tedavisi:

 • Antidepresanlar: OKB tedavisinde genellikle Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSRI) gibi antidepresanlar kullanılır. Bu ilaçlar beyindeki kimyasal dengeleri düzenleyerek obsesyon ve kompulsiyon semptomlarını hafifletebilir.
 • Diğer İlaçlar: Bazı durumlarda, diğer türde antidepresanlar veya anksiyete karşıtı ilaçlar da reçete edilebilir.

3. Yaşam Tarzı ve Evde Bakım:

 • Stresi Azaltma Yöntemleri: Yoga, meditasyon, egzersiz ve rahatlama teknikleri gibi stres yönetimi yöntemleri semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.
 • Sağlıklı Yaşam Tarzı: Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz genel sağlık durumunu iyileştirir ve OKB semptomları üzerinde olumlu bir etki yapabilir.

4. Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ve Diğer Tedaviler:

 • Bazı şiddetli ve tedaviye dirençli OKB vakalarında, Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) gibi daha ileri tedavi yöntemleri düşünülebilir. Ancak bu, genellikle daha standart tedavilere yanıt vermeyen ağır vakalar için bir seçenektir.

Her kişinin OKB deneyimi farklı olduğu için, tedavi planının kişiye özel olarak uyarlanması önemlidir. Bir sağlık profesyonelinin rehberliğinde, OKB’nin etkili bir şekilde yönetilmesi ve semptomların azaltılması mümkündür. Psikiyatrist veya psikolog ile yapılan düzenli takipler, tedavinin etkinliğini artırır ve uzun vadeli iyileşme şansını yükseltir.

25.01.2024
45
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Demeter Psikoloji Aile Danışmanlığı
Demeter Psikoloji Aile Danışmanlığı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?